Associació Vendedors Mercat des Port d'Eivissa - G07786379, Aptdo. de correos, 617 - 07800 Ibiza